Wordspot – Pull (Idioms)

to pull sth out of the bag/hat = gözlənilməz bir şey etmək eg. It was a…