My Translations

Uilyam Somerset Moem – Qürbət Diyarda

Təbiətimə görə gəzməyi sevən adamam. Intıhası mən bezdirici möhtəşəm tikililəri, ya da məni çox tez usandıran o gözəl mənzərələri görmək üçün səyahət etmirəm. Mən insanları görmək üçün dolaşıram. Məşhur, görkəmli…

Vocabulary

Wordspot – Big, Large, Great (Exercise)

Fill in the gaps with big, large and great (It might be necessary to use the adjectives in the comparative or superlative degree.) The Browns have inherited a ____________ amount…

Wordspot – Big, Great, Large

Big Large (especially physically) a big car a big shock big blue eyes Important a big decision a big difference the big story in the news the biggest banks a…